Gumosil E z Katalizatorem - 1 kg

Drukuj
Silikonowy kauczuk do wyrobu miękkich i elastycznych form.

Cena sprzedaży 80,29 zł
Cena sprzedaży bez VAT 65,28 zł
Rabat
Cena / kg:
Opis

GUMOSIL®E
Produkt wymaga użycia Katalizatora OL-1 do utwardzania, katalizator w zestawie.

 

GUMOSIL® E
Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

CHARAKTERYSTYKA
Kauczuk dwuskładnikowy typu GUMOSIL® E utwardza się pod wpływem katalizatora OL-1 w układzie kondensacyjnym. Główne obszary zastosowania tego typu kauczuku to:

  • dekoracja, sztukateria: odlewy, rozetki sufitowe, statuetki, świece ozdobne, figurki,
  • renowacja zabytków: wykonywanie form pomników, skamieniałości archeologicznych itp.,
  • ceramika: wzorce i formy do artystycznego, domowego i przemysłowego wytwarzania ceramiki i porcelany,
  • elementy artystyczne: rzeźby, maski, specjalne elementy ozdobne, statuetki, płaskorzeźby,
  • technika: prototypy i elementy do sprawdzania wycieku i korozyjności, wykonywanie form do zastosowań technicznych i przemysłowych (np. części samochodowe, RTV, AGD).

WŁASNOŚCI:

KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU Nazwa wyrobu GUMOSIL® E
Typ kauczuku Kauczuk polikondensacyjny
Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego Bardzo elastyczny o małej twardości
RODZAJ FORMY Prosty tak
Złożony nie
Elastyczność tak
Wytrzymałość na rozdzieranie nie
Odporność temperaturowa (°C) ok.180
PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A) Kolor biały
Ciężar właściwy w 25°C w przybliżeniu 1,10
Lepkość w 25°CcP w przybliżeniu 50.000
PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR (część B) Symbol Katalizator OL-1
Kolor bezbarwny
Dawka cz. wag, (1) 2
SIECIOWANIE Czas przydatności w min., minimum (2) 30
Czas usieciowania w godz., maksimum 24
PARAMETRY USIECIOWANYCH PRÓBEK PO 24 h SEZONOWANIA Twardość w °Sh A ok. 25
Wytrzymałość na rozciąganie w MPa ok.1,0
Wydłużenie względne w % ok. 160
Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3) 1


   UWAGI:

  1. Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku

  2. Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C i wilgotności 35%

  3. Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

MATERIAŁY DO REPRODUKCJI
W formach silikonowych może być odlewanych wiele syntetycznych i naturalnych materiałów jak np.: naturalny lub syntetyczny wosk, beton z wypełniaczami, gips, zdobnicze roboty tynkarskie, żywice: wypełnione poliestrowe lub epoksydowe.

PRZETWARZANIE /KATALIZA
Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem OL-1 w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie, ponieważ od tego zależy jakość wykonanej później formy. Zaleca się odpowietrzenie kompozycji przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać w komorze ciśnieniowej pod próżnią ok 0,08 bar do momentu całkowitego usunięcia powietrza tj. ok. 3-5 min. Proces odpowietrzania wpływa na wzrost odporności mechanicznej elastomerów.

REGULACJA LEPKOŚCI I TWARDOŚCI
Lepkość pasty kauczukowej można obniżyć poprzez dodanie maksymalnie do 10% rozcieńczalnika: Polastosil® M-200 lub Polastosil® M-500. Aby natomiast obniżyć twardość można zastosować olej silikonowy typu Polsil® OM-100. Każde 2% dodanego preparatu Polsil® OM-100 obniża twardość o około 1oSh A.

UTWARDZANIE (SIECIOWANIE)
Kauczuk typu Gumosil® E utwardza się w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora OL-1w czasie 24 godz. przy zastosowaniu 4-5 cz.wag. katalizatora. Przy niskiej wilgotności względnej i temperaturze czas sieciowania może się wydłużyć.

UWAGA!

Kontakt z niektórymi materiałami może powodować wydłużenie lub nawet hamowanie utwardzania (efekt inhibicji), dlatego w przypadku wątpliwości należy dokonać próby wylewając mieszaninę na niewielki fragment powierzchni, którą podejrzewamy, że jest zabrudzona inhibitorem np:

-  naturalna guma wulkanizowana za pomocą siarki,

- środki stabilizujące PCV,

- polikondensacyjne silikony RTV utwardzane za pomocą soli metali,

- żywice epoksydowe sieciowane utwardzaczami aminowym,

- plastelina zawierająca dodatki siarki.

PRZYGOTOWANIE MODELU
Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu wszystko bardzo dokładnie, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. W celu uniknięcia „przywierania” kauczuku do powierzchni modelu zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym stosując np. wazelinę, wosk, parafinę itp. Należy jednak sprawdzić czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału - modelu. Aby zapobiec przyleganiu wylewanej kompozycji do formy zaleca się zabezpieczyć formę środkiem oddzielającym Polsilform® produkcji naszego Zakładu. Użycie Polsilform®u umożliwia także łatwiejsze rozformowywanie, a także wydłuża żywotność form.
( Uwaga! Nie stosować w przypadku gdy odlew przeznaczony jest do malowania).

ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
Części wykonane z tego samego gatunku kauczuku mogą być łączone za pomocą kleju silikonowego Polastosil® AC-4A. Do łączenia części form wykonanych z różnych gatunków kauczuków należy stosować wyłącznie Polastosil® AC-4A produkcji naszego Zakładu. Jeżeli podczas wykonywania formy silikonowej wystąpiły jakieś „niedolewki” można je uzupełnić kauczukiem tego samego typu nawet po całkowitym usieciowaniu pierwszej warstwy. Niewielkie ubytki w formach można wypełniać stosując szczeliwo Silkit® 1F.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania: 50, 15, 5, 1 kg
Magazynowanie: przechowywać o oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych , w temp. nie wyższej niż 30°C.

Informacja dla użytkowników
Zawarte w niniejszej ulotce informacje podane są w dobrej wierze i bazują na naszej aktualnej wiedzy. Podane informacje powinny być sprawdzone w badaniach przed zastosowaniem produktów aby upewnić się, czy są one właściwe dla danego zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do technicznej modyfikacji wyrobów.